Jiyin Yiyong

Total amount contributed

$74 USD

Contributions

webpack

Open source

Financial Contributor since June 2017

Amount contributed $62

Nim

Open source

Financial Contributor since September 2019

Amount contributed $8

immer

Open source

Financial Contributor since September 2019

Amount contributed $4

Transactions

Monthly financial contribution to immer

immer | 12/2/2019 | View Details 
-$1.00USD

Monthly financial contribution to Nim (Backers)

Nim | 12/2/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to webpack

webpack | 12/2/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to webpack

webpack | 11/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to immer

immer | 11/1/2019 | View Details 
-$1.00USD

Monthly financial contribution to Nim (Backers)

Nim | 11/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to webpack

webpack | 10/2/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to Nim (Backers)

Nim | 10/1/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly financial contribution to immer

immer | 10/1/2019 | View Details 
-$1.00USD

Monthly financial contribution to Nim (Backers)

Nim | 9/27/2019 | View Details 
-$2.00USD