Open Collective
Open Collective
Loading
Tack för att du stöttar Omställningsnätverket!
Published on December 4, 2023 by Arci Pasanen


Nu kraftsamlar vi för att nå 100 månadsgivare innan årsskiftet! Var med och bygg Omställningsnätverket ekonomiska muskler inför 2024, så att vi kan nå ut ännu bättre med hur lokal, regenerativ omställning ser ut. 

Vad fan får man för pengarna? Är ett svenskt talesätt. Jo! Det pengarna kommer att gå till är:
- Alla tråkiga/nödvändiga avgifter som vi behöver ordna med, dvs webbhotell, bokföringsprogram, program för nyhetsbrev, medlemssystem och sånt som en förening behöver ha. 
- Arvodera vissa uppdrag som kommer rörelsen till gagn: exempelvis ekonomistrateg, administrativa uppgifter, kommunikativa uppdrag osv. Vi vill bidra till att fler kan lägga arbetstid på omställningen och skala ut med tiden, ju fler månadsgivare vi får. 
- Möjliggöra fler grundkurser runt om i landet. Vi siktar på att ha en såpass stabil inkomst att vi kan erbjuda grundkurser kontinuerligt, helst en i månaden någonstans i landet. En grundkurs innebär två ledare som ska få rimlig arvodering, lokalhyra och ev fika + mat. 
- Nå ut bredare med de responser som rörelsen har, som vi är stolta över och tror är mycket viktiga i kristider. 
- Nå ut större med kampanjer som Potatisuppropet och matsäkerhet. 
- Bidra till resurser för den årliga konferensen.
- Anordna webbinarier om relevanta ämnen inom omställning så som mat, energi, skogen, inre omställning osv. 

Till att börja med! Vi vill skala ut rörelsen (till skillnad från skala upp, alla vet att Babels torn rasade till slut. Smartare att verka på bredden än på längden!) och få fler att komma i kontakt med de responser vi har utvecklat under åren. 

Ditt stöd är därmed ovärderligt! Tillsammans kan vi åstadkomma skillnad och vi tror att det inte finns ett större och meningsfullare ansvarsuppgift idag än att se till så att vi har mjuka landningsbanor i en tid där mycket rasar. I ruinerna bygger vi tillit, matjord och det våra hjärtan vet är möjligt.