Open Collective
Open Collective
Back to conversations

Reporting

David Varga

Posted on April 8, 2020

Zde můžeme poskytovat měsíční update na naši finanční situaci - kolik darů jsem obdrželi, z jakých zdrojů a projektů.
...Pro lepší zapojenost dárců a nedárců (pozorovatelů). A jakékoli další info

Conversation followers