Open Collective
Open Collective

BLADET

Et lokalblad skabt af græsrødder på Sydfyn /-/ A local & collaboratively created zine for grassroots in Sydfyn, Denmark

Today's Balance
€191.61
Estimated Annual Budget
€204
Tryk af BLADET nummer 2
€500

Contribute


Become a financial contributor.

Financial Contributions

Goal
Støt BLADET #2

Næste nummer af lokalbladet BLADET skal i trykken, og derfor forsøger vi at samle de 3000,- kroner vi har i materialeudgifter for at trykke 200 eks... Read more

€151.96 EUR of €500 EUR raised (30%)

Starts at€5 EUR

Latest activity by


+ 5
Recurring contribution
Månedlig støtte

Du kan støtte BLADET løbende med et valgfrit beløb hver måned, hvis din pengepung muliggør det. Pengene går til udgivelse af fremtidige BLADE. So... Read more

Starts at€2 EUR / month

Latest activity by


Be the first one to contribute!
Custom contribution
Donation
Make a custom one-time or recurring contribution.

Latest activity by


+ 8

BLADET is all of us

Our contributors 12

Thank you for supporting BLADET.

SolsticeP

Admin

€15 EUR

Fedt, at BLADET kan være støttet og skabt uden ...

dawabila

Admin

€15 EUR

No one lives in abundance until everyone lives ...

Lone M

Støt BLADET #2

€40 EUR

Sebastian

Støt BLADET #2

€20 EUR

Ziggy

€20 EUR

Ebbe M.

€20 EUR

Joe

Støt BLADET #2

€15 EUR

A. Lone

Støt BLADET #2

€15 EUR

askkat

Støt BLADET #2

€15 EUR

jowek

€14 EUR

Freddy

Støt BLADET #2

€12 EUR

DfKK

Støt BLADET #2

€10 EUR

Budget


Transparent and open finances.

View all transactions

Credit from DfKK to BLADET

+€10.00EUR
Completed
Contribution #697463

Credit from Lone M to BLADET

+€40.00EUR
Completed
Contribution #694853

Credit from Freddy to BLADET

+€12.00EUR
Completed
Contribution #694234
Today’s balance

€191.61 EUR

Total raised

€191.61 EUR

Total disbursed

--.-- EUR

Estimated annual budget

€204.27 EUR

About


\\danish\\
BLADET er et lokalblad, som opstod i 2021. Alle kan sende materiale ind til BLADET, og når vi har materiale nok, samler en skiftende og frivillig redaktion alt det indsendte op og sender det igennem vores lokale trykkeris frisksmurte maskiner, således at tomme sider bliver fyldt med jeres tanker, bevægelser, udtryk og drømme.

Tanken er, at græsrødder, individer, kollektiver, foreninger og fællesskaber skal have et sted at dele vores tanker om at leve i verden og forandre den mod det bedre.

Bladet er afhængigt og ikke for profit. Afhængigt af hinanden og for alt det som er en større rigdom end penge og tal. Vi udgiver og laver bladet sammen. Vi ønsker, at skabe en dybdegående debat om, hvordan vi sammen skaber resistente lokalsamfund. Bladet skal rumme, hvad der foregår i vores hoveder, mellem vores kroppe og hvad der udtrykkes med hænder og råb. Vi ønsker, at alle skal kunne byde ind i samtalen om, hvordan vi drømmer fremtiden, forstår fortiden og relaterer os til nutiden. Bladet er aktivt så længe, vi byder ind - og dør, når ingen gider. Det værste der kan ske er ingenting.


\\english\\
BLADET is a local paper that arose in 2021. Anyone can submit material to BLADET, and when we have enough material, a changing and voluntary editorial team collects all the submissions and sends them through our local printer's machines, so that empty pages are filled with your thoughts, movements, expressions and dreams .

The idea is that grass roots, individuals, collectives, associations and communities should have a place to share our thoughts about living in the world and changing it for the better.

The magazine is dependent and not for profit. Dependent on each other and for everything which is greater than money and numbers. We publish and make the magazine together. We want to create an in-depth debate about how we create resistant local communities together. The magazine must contain what goes on in our heads, between our bodies and what is expressed with hands and voices. We want to invite more beings and views into the conversation about how we dream the future, understand the past and relate to the present. The magazine is active as long as we chip in - and dies when no one bothers. The worst that can happen is nothing.