Open Collective
Open Collective

Presentation av Handlingar.se Transparensrapport 2021 och panelsamtal

Välkommen att ta del av en presentation om Transparensrapport 2021 från Handlingar.se inför valet 2022

Tuesday, May 31, 2022, 8:30 AM - 9:30 AM (UTC+02:00)
Fiscal Host: Handlingar.se

About


Välkommen att ta del av en presentation om Transparensrapport 2021 från Handlingar.se inför valet 2022 där du även får uppdatering om pågående projektet Öppna Budgetar. Du är även välkommen att lyssna in på ett efterföljande panelsamtal med representanter från olika organisationer.

Efter pandemin finns nu tillfälle att behöva förstå det aktuella landskapet och nya situationen för offentlighetsprincipen. Det har också blivit viktigt att förstå nyttan av att kunna ta del av allmänna handlingar digitalt oavsett vart en bor i landet. Det är även viktigt i samband med det nya säkerhetsläget att förstå vilken roll som en modern och uppdaterad offentlighetsprincip kan spela som en strategisk resurs för ett starkt demokratiskt samhälle. Detta för att kunna stå emot psykologisk krigföring och fejknyheter men även göra livet bättre i en fredlig vardag. Välkommen att lyssna och delta med Handlingar.se  och panelister. 

Our team