Haoqun Jiang

Contributions

vue

Open source

Contributor since April 2020

638 contributors

Transactions

Vue.js maintenance 2020 Q3 (06/11-09/30)

by Haoqun Jiang8/6/2020

+$21,296.67USD
Paid
Invoice #22622
engineering

Vue.js maintenance 2020 Q2

by Haoqun Jiang4/17/2020

+$10,763.00USD
Paid
Invoice #15849
engineering

Vue.js Maintenance from January to March

by Haoqun Jiang1/10/2020

+$13,830.00USD
Paid
Invoice #12921
engineering

Vue.js Maintenance from October to December

by Haoqun Jiang10/18/2019

+$13,830.00USD
Paid
Invoice #10825
engineering

Vue.js maintenance from June 11th to September

by Haoqun Jiang7/19/2019

+$16,867.00USD
Paid
Unclassified #8994
engineering

Magic Keyboard

by Haoqun Jiang7/19/2019

+$103.18USD
Paid
Unclassified #8993
office

Magic Trackpad

by Haoqun Jiang7/19/2019

+$134.28USD
Paid
Unclassified #8992
office

A Computer Monitor

by Haoqun Jiang7/19/2019

+$369.00USD
Paid
Unclassified #8991
office

Vue.js maintenance from April to June 10th

by Haoqun Jiang4/22/2019

+$9,742.89USD
Paid
Unclassified #7639
engineering

Vue.js maintenance for 2019 S1

by Haoqun Jiang2/11/2019

+$12,535.07USD
Paid
Unclassified #6647
communications

Recurring Contributions

No recurring contributions to see here! 👀