KTMH

Total amount contributed

$36 USD

Contributions

Jest

Open source

Financial Contributor sinceJuly 2019

amount contributed$18

cheerio

Open source

Financial Contributor sinceOctober 2019

amount contributed$10

mobx

Open source

Financial Contributor sinceOctober 2019

amount contributed$4

Core contributors

Dawid SEO
Collective Admin

Transactions

Monthly donation to redux-saga (Backers)

redux-saga | 12/3/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to cheerio (Backers)

cheerio | 12/3/2019 | View Details 
-$5.00USD

Monthly donation to mobx (Backers)

mobx | 12/3/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to Jest (backer)

Jest | 12/2/2019 | View Details 
-$3.00USD

Monthly donation to Jest (backer)

Jest | 11/1/2019 | View Details 
-$3.00USD

Monthly donation to redux-saga (Backers)

redux-saga | 10/30/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to cheerio (Backers)

cheerio | 10/30/2019 | View Details 
-$5.00USD

Monthly donation to mobx (Backers)

mobx | 10/30/2019 | View Details 
-$2.00USD

Monthly donation to Jest (backer)

Jest | 10/1/2019 | View Details 
-$3.00USD

Monthly donation to Jest (backer)

Jest | 9/1/2019 | View Details 
-$3.00USD

About

 W związku z unijnym rozporządzeniem, dotyczącym RODO, nasuwa się pytanie, czy kancelarie prawne poświęciły dostateczną ilość uwagi własnym obowiązkom w tym temacie. W jakim zakresie i czy w ogóle sprawa ich dotyczy?

 Nasuwa się wniosek, że każda kancelaria adwokacka powinna być traktowana jako przedsiębiorstwo i jako takie, powinno ono wdrożyć odpowiednie czynności. Kancelarie przetwarzają dane swoich współpracowników, pracowników a nierzadko klientów i osób poszkodowanych. Niektóre z tych danych, przetwarzane są w celach marketingowych. Każdy rodzaj przetwarzania na pewno rządzi się innymi prawami i dlatego będzie wymagał innych procedur i odmiennych praw. Więcej: http://ktmh.pl/specjalizacje/ochrona-danych-osobowych


 Skoro kancelaria adwokacka jest w posiadaniu danych osobowych osób współpracujących z nią, to trzeba ustalić, czy jest procesorem(przetwarza wszystkie dane w imieniu klientów) czy też odrębnym administratorem tych danych. Dotychczasowe wypowiedzi niezależnych prawników nie dają jasnej odpowiedzi na to pytanie.

 Prawnik w ramach działalności własnej lub kancelarii, podejmuje się obsługi prawnej. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie pojedynczych osób ale czasem całych przedsiębiorstw. Nawet pomoc w procedurze, jaką jest rejestracja spółki, niesie za sobą przejecie sporej porcji danych osobowych. Kancelaria samodzielnie decyduje wtedy co może zrobić z otrzymanymi danymi. Dlatego też w ocenie większości zainteresowanych, kancelaria jest administratorem tych danych a nie podmiotem któremu te dane powierzono do przetwarzania. Dlatego też kancelaria powinna spełnić obowiązki, które wynikają z przepisów RODO, ponieważ ciążą one na niej, jako na typowym administratorze.


 Przyjęcie innego stanowiska, spowodowałoby więcej uregulowań i dodatkowych umów. Klient miałby prawo do audytu w kancelarii. Dodatkowo potrzebne były by dodatkowe regulacje dotyczące zgody na dalsze korzystanie z danych a także na usuwanie i zwrot danych osobowych w przypadku końca świadczenia usługi.