Paned o Gê

Host fee: 0%

Codi arian am ein prosiectau cymdeithasol. | Raising money for our social projects.

Contribute


Become a financial contributor.

Financial Contributions

Goal

Cronfa am Fan | Van Fund

Gobeithiwn archebu fan trydanol i ganiatáu ni i werthu llyfrau LHDTC+ trwy gydol Gymru gyfan. | Hoping to raise enough money to purchase an elec... Read more

£9.44 GBP of £7,600 GBP raised (0%)

Starts at£1 GBP

Latest activity by


Goal

Talu Ymlaen | Pay It Forward

Trwy gyfrannu at ein cronfa Talu Ymlaen, rydych yn sicrhau bod modd i unigolion sy'n wynebu heriau ariannol cael gafael yn llyfr LHDTC+ am ddim. |... Read more

£0.00 GBP of £1,000 GBP raised (0%)

Starts at£1 GBP

Custom contribution

Donation

Make a custom one-time or recurring contribution.

Top financial contributors

1
Kate Bowen

£5 GBP since Apr 2021

2
Incognito

£5 GBP since May 2021

Paned o Gê is all of us

Our contributors 3

Thank you for supporting Paned o Gê.

Kate Bowen

Cronfa am Fan | Van Fund

£5 GBP

Incognito

Cronfa am Fan | Van Fund

£5 GBP

Budget


Transparent and open finances.

£
Today’s balance

£9.44 GBP

Total raised

£9.44 GBP

Total disbursed

--.-- GBP

Estimated annual budget

£9.44 GBP

About


Paned o Gê ydy siop llyfrau LHDTC+ Cymru.  Mae’n gwmni buddiant cymunedol, felly mae’n holl elw yn tuag at ein hamcanion cymdeithasol.  Ein prif amcan yw prynu fan i sicrhau gallwn werthu llyfrau LHDTC+ ar draws y genedl.  Dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram.
-----
Paned o Gê is Wales’ queer bookshop.  A community interest company, all the profit from our sales are directed to our social goals.  Our current priority is to purchase a van, in order to ensure that LGBTQ+ books can be sold throughout the nation.  You can follow the shop on Facebook, Twitter and/or Instagram.
 

Our team