Open Collective
Open Collective

Srem Portal

Serbian News Media

Total amount contributed

$12.00 USD

Contributions


Budget


Transparent and open finances.

Transactions

Monthly financial contribution to Jest (backer)

Debit from Srem Portal to Jest

-$3.00USD
Completed
Contribution #63837
Monthly financial contribution to Jest (backer)

Debit from Srem Portal to Jest

-$3.00USD
Completed
Contribution #63837
Monthly financial contribution to Jest (backer)

Debit from Srem Portal to Jest

-$3.00USD
Completed
Contribution #63837
Monthly financial contribution to Jest (backer)

Debit from Srem Portal to Jest

-$3.00USD
Completed
Contribution #63837

About


 Srem Portal je internet medij informativnog tipa, sa vestima prvenstveno sa područja lokalnih sredina sa područja Srema. Prikaz informacija kroz jedinstven i moderan vizuelni identitet portala omugućava lak i pregledan pristup sadržajima.