Xuan Yuan Tan

Total amount contributed

$25.00 USD

Contributions

webpack

Open source

Financial Contributor since April 2020

Amount contributed $10

Vuetify

Open source

Financial Contributor since June 2020

Amount contributed $6

BootstrapVue

Open source

Financial Contributor since July 2020

Amount contributed $4

core-js

Open source

Financial Contributor since June 2020

Amount contributed $3

SheetJS

Open source

Financial Contributor since August 2020

Amount contributed $2

Transactions

Monthly financial contribution to SheetJS

from Xuan Yuan Tan8/4/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to BootstrapVue (Backers)

from Xuan Yuan Tan8/4/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to webpack (Backer)

from Xuan Yuan Tan8/3/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to Vuetify (Backers)

from Xuan Yuan Tan8/2/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to core-js

from Xuan Yuan Tan8/2/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to Vuetify (Backers)

from Xuan Yuan Tan8/2/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to BootstrapVue (Backers)

from Xuan Yuan Tan7/8/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to webpack (Backer)

from Xuan Yuan Tan7/3/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to Vuetify (Backers)

from Xuan Yuan Tan6/28/2020

-$2.00USD
Completed

Monthly financial contribution to core-js

from Xuan Yuan Tan6/25/2020

-$1.00USD
Completed

Recurring Contributions

SheetJS

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$2.00 USD

Vuetify

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$6.00 USD

BootstrapVue

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$4.00 USD

Vuetify

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$6.00 USD

core-js

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$3.00 USD

webpack

Active contribution

Amount contributed

$2.00 USD / month

Contributed to date

$10.00 USD