Βασίλης Τσιρκινίδης

Total amount contributed

€315.00 EUR

Contributions


How we are supporting other Collectives.

Financial Contributor since August 2018

Amount contributed €315

Transactions


Financial contribution to Thessaloniki Java Meetup (Donor)

from Βασίλης Τσιρκινίδης8/7/2019

-€15.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης7/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης6/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης5/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης4/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης3/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης2/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης1/1/2019

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης12/1/2018

-€25.00EUR
Completed

Monthly financial contribution to Thessaloniki Java Meetu...

from Βασίλης Τσιρκινίδης11/1/2018

-€25.00EUR
Completed

Recurring Contributions

No recurring contributions to see here! 👀